03:25 | GMT: 01:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BIOTON

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BIOTON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOTON
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOTON
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BIOTON
NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BIOTON
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOTON
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz powołania członka RN.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOTON
NWZA ws. zmiany składu RN.
BIOTON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BIOTON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BIOTON
NWZA ws. zmiany statutu.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOTON
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BIOTON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NovoTek Pharmaceuticals Limited.
BIOTON
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez NovoTek Pharmaceuticals Limited na 9,00 zł za akcję.
BIOTON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BIOTON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NovoTek Pharmaceuticals Limited.
BIOTON
NWZA ws. zmiany statutu.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
BIOTON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOTON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BIOTON
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
BIOTON
Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
BIOTON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BIOTON
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 2 NWZ z dnia 30.09.2013r dot. scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC.
BIOTON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.951.250 akcji serii AA i 165.679.888 akcji serii AB.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BIOTON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG i WIG-Poland.
BIOTON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz straty z lat ubiegłych.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOTON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
BIOTON
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
BIOTON
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BIOTON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOTON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63 291 139 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 217 096 336 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
BIOTON
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BIOTON
WZA
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
BIOTON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BIOTON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BIOTON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BIOTON
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
BIOTON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W.


«Powrót do terminarza spółek