10:11 | GMT: 08:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BUMECH

Data
Spółka
Wydarzenie
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BUMECH
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BUMECH
Scalenie akcji w stosunku 11:1.
BUMECH
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BUMECH
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BUMECH
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu, dematerializacji akcji serii I i J.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BUMECH
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwał nr 24, 25, 26, 27 i 28 ZWZ z 25 maja 2018 oraz uchwał nr 3 i 4 NWZ z 25 czerwca 2018, pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pozbawienia mocy prawnej uchwały nr 4/2016 NWZ z 29 marca 2016, zmiany oznaczenia akcji, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BUMECH
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu oraz wyboru członków RN na czwartą kadencję.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BUMECH
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BUMECH
NWZA ws. m.in. omówienia skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku oraz sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BUMECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.445.055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BUMECH
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BUMECH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BUMECH
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru, wykreślenia § 4b statutu, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BUMECH
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BUMECH
NWZA ws. zmian w RN.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BUMECH
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BUMECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BUMECH
NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na GPW, dematerializacji akcji serii F, połączenia ze spółką ZWG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BUMECH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BUMECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
BUMECH
NWZA ws. zmian w składzie RN i określenia liczby członków RN.
BUMECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BUMECH
NWZA ws. zmiany uchwały NWZ nr 6/2012 z dnia 17 kwietnia 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BUMECH
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BUMECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BUMECH
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BUMECH
WZA
BUMECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BUMECH
Publikacja raportu za 2010 rok.
BUMECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BUMECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek