20:14 | GMT: 18:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BOOMERANG

Data
Spółka
Wydarzenie
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2019 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2018 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2017 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BOOMERANG
NWZA ws. potwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania członków RN, powołania członków RN, uchylenia uchwały nr 18 ZWZ z 12 czerwca 2015, uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 listopada 2015 oraz zmiany statutu.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2016 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2015 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BOOMERANG
Początek notowań spółki VENITI (VNT) pod nazwą BOOMERANG (BMR), w związku ze zmianą firmy.
BOOMERANG
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2014 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2013 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BOOMERANG
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do nabycia akcji własnych, zmiany statutu.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BOOMERANG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2012 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BOOMERANG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty za rok 2011.
BOOMERANG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BOOMERANG
Publikacja raportu za 2011 rok.
BOOMERANG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BOOMERANG
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
BOOMERANG
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BOOMERANG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek