20:40 | GMT: 18:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
BNPPPL

Data
Spółka
Wydarzenie
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BNPPPL
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
BNPPPL
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BNPPPL
Początek notowań spółki BGZBNPP (BGZ) pod nazwą BNPPPL (BNP) w związku ze zmianą firmy.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BNPPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BNPPPL
NWZA ws. zmian w statucie oraz określenia maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BNPPPL
NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.
BNPPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BNPPPL
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz zmiany w statucie.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BNPPPL
NWZA ws. połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BNPPPL
NWZA ws. zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BNPPPL
NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 24 NWZA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN z dnia 10 stycznia 2005 r.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r.
BNPPPL
Początek notowań spółki BGZ (BGZ) pod nazwą BGZBNPP (BGZ), w związku ze zmianą firmy.
BNPPPL
Wznowienie obrotu akcjami spółki. Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BNPPPL
NWZA ws. m.in. połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BNPPPL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BNPPPL
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany uchwały Nr 24 WZA z dnia 10 stycznia 2005 r.
BNPPPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
BNPPPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
BNPPPL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BNPPPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia z Rabobank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BNPPPL
NWZA ws. zmian w statucie.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BNPPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BNPPPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BNPPPL
NWZA ws. uchylenia uchwał od 4 do 16 NWZA z 21 lipca 2011, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-banki oraz WIG-Poland.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BNPPPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
BNPPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BNPPPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BNPPPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Banki.
BNPPPL
Debiut spółki na GPW.
BNPPPL
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
BNPPPL
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
BNPPPL
Zakończenie (do godz. 13:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BNPPPL
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BNPPPL
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BNPPPL
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek