09:16 | GMT: 07:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BOWIM

Data
Spółka
Wydarzenie
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BOWIM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
BOWIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
BOWIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOWIM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOWIM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOWIM
NWZA ws. odwołania jednego z członków RN oraz powołania nowego członka RN.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BOWIM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BOWIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe, przeznaczenia zysku za rok 2016, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. korekty zysków spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe oraz przeznaczenia zysku za rok 2015.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2014 lata obrotowe oraz przeznaczenia zysku za rok 2014.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BOWIM
NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BOWIM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BOWIM
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 1.184.040 akcji własnych, za kwotę nie wyższą niż 12.200.000zł oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego oraz zmian w składzie RN.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BOWIM
ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe oraz pokrycia straty za rok 2012.
BOWIM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BOWIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BOWIM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BOWIM
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
BOWIM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
BOWIM
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek