17:44 | GMT: 15:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BPX

Data
Spółka
Wydarzenie
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BPX
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BPX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BPX
NWZA ws. odwołania członka RN, powołania na członka RN, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa BPX Czech Republic s.r.o.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BPX
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników spółki w postaci przydziału akcji i ich objęcia za cenę nominalną, emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BPX
NWZA ws. połączenia BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umorzenia 3.150.000 akcji zwykłych imiennych serii A, emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
BPX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BPX
Publikacja raportu za 2014 rok.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BPX
Początek notowań spółki DOMEXBUD (DMX) pod nazwą BPX (BPX), w związku ze zmianą firmy.
BPX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BPX
Publikacja raportu za 2013 rok.
BPX
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany przedmiotu działalności i sposobu reprezentacji oraz zmiany statutu.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BPX
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 879.000,00 zł, z kwoty 4.441.537,00 zł do kwoty 3.562.537,00 zł, w drodze umorzenia 879.000 akcji własnych oraz zmiany statutu.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BPX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BPX
Publikacja raportu za 2012 rok.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BPX
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BPX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BPX
WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BPX
Publikacja raportu za 2011 rok.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BPX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BPX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BPX
WZA
BPX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BPX
Publikacja raportu za 2010 rok.
BPX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek