20:40 | GMT: 18:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BERLING

Data
Spółka
Wydarzenie
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2019.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BERLING
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o.
BERLING
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o. z 3,70 zł na 3,90 zł za sztukę.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BERLING
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez spółkę zależną – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARKTON" sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez spółkę zależną – Berling Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
BERLING
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2017.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BERLING
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BERLING
NWZA ws. uzupełnienia składu osobowego RN, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
BERLING
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BERLING
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BERLING
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BERLING
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
BERLING
Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
BERLING
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2012 oraz zmiany uchwały nr 10 ZWZA z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BERLING
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BERLING
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2011.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BERLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BERLING
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BERLING
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
BERLING
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BERLING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BERLING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
BERLING
WZA
BERLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BERLING
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek