01:58 | GMT: 23:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BRAS

Data
Spółka
Wydarzenie
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BRAS
Publikacja raportu za 2019 rok.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BRAS
Publikacja raportu za 2018 rok.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
BRAS
Publikacja raportu za 2017 rok.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
BRAS
Publikacja raportu za 2016 rok.
BRAS
NWZA ws. zmiany PKD spółki, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez spółkę oraz zmian w składzie RN.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BRAS
Początek notowań spółki INVENTI (IVT) pod nazwą BRAS (BSA), w związku ze zmianą firmy.
BRAS
Dzień pierwszego notowania na NC 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
BRAS
Publikacja raportu za 2015 rok.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BRAS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
BRAS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
BRAS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D1.
BRAS
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru w ramach oferty publicznej, zmiany firmy oraz siedziby spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BRAS
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru, zmiany firmy oraz siedziby, zmiany statutu, zmiany PKD i zmian w składzie RN.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BRAS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BRAS
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
BRAS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BRAS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BRAS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
BRAS
Dzień pierwszego notowania na NC 619.264 akcji serii K, 601.137 akcji serii L, 3.179.599 akcji serii Ł, 8.300.000 akcji serii N.
BRAS
Publikacja raportu za 2014 rok.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BRAS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BRAS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BRAS
Publikacja raportu za 2013 rok.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BRAS
Pierwszy dzień notowań na NC 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BRAS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BRAS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BRAS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
BRAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru.
BRAS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 i za cały 2012 rok.
BRAS
Pierwszy dzień notowań na NC 6.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BRAS
Pierwszy dzień notowań na NC 5.000.000 akcji serii A, 825.000 akcji serii E, 2.500.000 akcji serii F.
BRAS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BRAS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej i in.
BRAS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRAS
WZA
BRAS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek