13:16 | GMT: 11:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BLUETAX

Data
Spółka
Wydarzenie
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, scalenia, tj. połączenia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2016 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2015 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
BLUETAX
Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2014 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2013 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLUETAX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLUETAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2012 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLUETAX
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
BLUETAX
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BLUETAX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BLUETAX
NWZA ws. podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, emisji obligacji oraz zmian w statucie.
BLUETAX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BLUETAX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLUETAX
WZA
BLUETAX
Publikacja raportu za 2010 rok.
BLUETAX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BLUETAX
NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
BLUETAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek