01:17 | GMT: 23:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BETOMAX

Data
Spółka
Wydarzenie
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BETOMAX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BETOMAX
NWZA ws. przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BETOMAX
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BETOMAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BETOMAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BETOMAX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BETOMAX
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
BETOMAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
BETOMAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku.
BETOMAX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
BETOMAX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
BETOMAX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BETOMAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku, uchylenia uchwał nr 3, 4 , 5, 6 NWZA z 3 listopada 2014 oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BETOMAX
Publikacja raportu za 2014 rok.
BETOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BETOMAX
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na NC akcji serii B,C i D, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz zmian statutu.
BETOMAX
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BETOMAX
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S. PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI Sp. jawna celem objęcia udziałów w spółce „PAMEXPOL” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
BETOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BETOMAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BETOMAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BETOMAX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BETOMAX
Publikacja raportu za 2013 rok.
BETOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BETOMAX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
BETOMAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BETOMAX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BETOMAX
Pierwszy dzień notowań na NC 5.900.000 akcji serii B i 2.000.000 akcji serii C.
BETOMAX
Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BETOMAX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku.
BETOMAX
Publikacja raportu za 2012 rok.
BETOMAX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BETOMAX
Debiut spółki na NC.
BETOMAX
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
BETOMAX
Początek przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
BETOMAX
Zakończenie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.
BETOMAX
Rozpoczęcie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.


«Powrót do terminarza spółek