17:56 | GMT: 15:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BZWBK

Data
Spółka
Wydarzenie
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BZWBK
Wypłata dywidendy 3,10 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,10 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,10 zł na akcję.
BZWBK
NWZA ws. podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BZWBK
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok.
BZWBK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BZWBK
Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,40 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,40 zł na akcję.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BZWBK
Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., ustalenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
BZWBK
NWZA ws. podziału Domu Maklerskiego BZ WBK.
BZWBK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 305.543 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 5.383.902 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BZWBK
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BZWBK
Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,70 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,70 zł na akcję.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BZWBK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
BZWBK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
BZWBK
Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
BZWBK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BZWBK
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BZWBK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BZWBK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BZWBK
NWZA ws. połączenia z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i in.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BZWBK
Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
WZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem prawa poboru.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BZWBK
Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
BZWBK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BZWBK
WZA
BZWBK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 oraz WIG.
BZWBK
Zakończenie (do godz. 15:00) zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA.
BZWBK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
BZWBK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA.


«Powrót do terminarza spółek