21:09 | GMT: 19:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
CANNABIS

Data
Spółka
Wydarzenie
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CANNABIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
CANNABIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2019 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
CANNABIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
CANNABIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CANNABIS
NWZA ws. zmiany składu RN.
CANNABIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2017 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CANNABIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
CANNABIS
Odstąpienie od oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C, na skutek zakazu dalszego jej prowadzenia.
CANNABIS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2016 rok.
CANNABIS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
CANNABIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
CANNABIS
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej oraz poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2015 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CANNABIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CANNABIS
Publikacja raportu za 2012 rok.
CANNABIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CANNABIS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek