21:55 | GMT: 19:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
CFI

Data
Spółka
Wydarzenie
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CFI
NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CFI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CFI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CFI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CFI
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, uchylenia uchwał nr 6 i 7 z 28 kwietnia 2017 roku oraz zmiany statutu.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.
CFI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CFI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
CFI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CFI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CFI
Split akcji w stosunku 1:40.
CFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015 oraz podziału akcji (splitu akcji).
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014 oraz dalszego istnienia spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeku Spółek Handlowych.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CFI
Początek notowań spółki INTAKUS (ITK) pod nazwą CFI (CFI), w związku ze zmianą firmy.
CFI
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CFI
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CFI
Scalenie akcji w stosunku 2000:1.
CFI
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CFI
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CFI
NWZA ws. dochodzenia roszczeń przeciwko byłym członkom Zarządu oraz RN.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CFI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CFI
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C z prawem do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
CFI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.013.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CFI
NWZA ws. pozbawienia w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CFI
NWZA ws. zmiany uchwał nr 4 i 5 NWZA z 16 stycznia 2013, zmiany statutu i in.
CFI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CFI
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CFI
Split akcji w stosunku 1:25.
CFI
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych i uzupełnienia składu RN.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CFI
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.


«Powrót do terminarza spółek