02:27 | GMT: 00:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
CHEMOS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CHEMOS
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
CHEMOS
NWZA ws. przyjęcia programu naprawczego spółki, zmian umowy spółki, odwołania i powołania członków RN.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CHEMOS
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania w skład RN.
CHEMOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CHEMOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CHEMOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CHEMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CHEMOS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CHEMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CHEMOS
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członka RN oraz powołania w skład RN.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CHEMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CHEMOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CHEMOS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CHEMOS
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
CHEMOS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CHEMOS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CHEMOS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CHEMOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
CHEMOS
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
CHEMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CHEMOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CHEMOS
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
CHEMOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
CHEMOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
CHEMOS
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
CHEMOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CHEMOS
WZA
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CHEMOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CHEMOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek