13:53 | GMT: 11:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COMECO

Data
Spółka
Wydarzenie
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
COMECO
Publikacja raportu za 2019 rok.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
COMECO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
COMECO
Publikacja raportu za 2018 rok.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
COMECO
NWZA ws. zmiany statutu.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COMECO
Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji serii A oraz 8.500.000 akcji serii B.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COMECO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
COMECO
Publikacja raportu za 2017 rok.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COMECO
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
COMECO
Publikacja raportu za 2016 rok.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
COMECO
Publikacja raportu za 2015 rok.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
COMECO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COMECO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COMECO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
COMECO
Publikacja raportu za 2014 rok.
COMECO
Dzień pierwszego notowania na NC 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COMECO
Dzień ostatniego notowania na NC 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COMECO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COMECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
COMECO
Debiut spółka na NC. Pierwszy dzień notowań 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek