13:40 | GMT: 11:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COGNOR

Data
Spółka
Wydarzenie
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COGNOR
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COGNOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
COGNOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 335.937 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.414.841 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COGNOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 943.227 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.706.211 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.271 akcji zwykłych na okaziciela serii 9.
COGNOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COGNOR
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.
COGNOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COGNOR
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
COGNOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
COGNOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.528.415 akcji emisji nr 11 oraz 16.000.000 akcji emisji nr 12.
COGNOR
Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
COGNOR
Początek zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
COGNOR
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.
COGNOR
Początek budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.
COGNOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COGNOR
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 25 maja 2017 r., zmiany uchwały nr 14 NWZ z 14 marca 2011 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 grudnia 2013 r., zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia, zmiany uchwały nr 6 NWZ z 25 maja 2017 r. oraz zmiany statutu.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.222 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 685.155 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
COGNOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COGNOR
NWZA ws. jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11 i 12, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 13 NWZ z 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COGNOR
NWZA ws. zmiany statutu.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.545.925 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 868.456 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
COGNOR
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
COGNOR
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.080.304 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.446 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.489 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COGNOR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COGNOR
NWZA ws. podziału i zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10 oraz zmiany statutu.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COGNOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
COGNOR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
COGNOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
COGNOR
NWZA ws. połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju z ZŁOMREX CENTRUM Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
COGNOR
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
COGNOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COGNOR
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COGNOR
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
COGNOR
WZA
COGNOR
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
COGNOR
Publikacja raportu za 2010 rok.
COGNOR
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
COGNOR
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
COGNOR
NWZA ws. nabycia udziałów i akcji w spółkach: Złomrex Metal sp. z o.o., Ferrostal Łabędy sp. z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
COGNOR
NWZA ws. wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. oraz nabycia udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL sp. z o.o., Ferrostal Łabędy sp. z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
COGNOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
COGNOR
NWZA


«Powrót do terminarza spółek