20:29 | GMT: 18:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
CPGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CPGROUP
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
CPGROUP
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
CPGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
CPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz zmiany treści uchwały nr 06/06/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 06/06/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2019 roku.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CPGROUP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
CPGROUP
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V. z 5,84 zł na 6,50 zł za sztukę.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CPGROUP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CPGROUP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.765.240 akcji serii B oraz 838.855 akcji serii D.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2018.
CPGROUP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CPGROUP
NWZA ws. zmian statutu.
CPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 788.876 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 28 lipca 2011r.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe, przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz sposobu zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2016.
CPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks sWIG80.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CPGROUP
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 NWZA z 30 września 2013 r.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.378 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 853.682 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 604.024 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CPGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
CPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 akcji serii A, 71.693.301 akcji serii B, 20.955.314 akcji serii C, 9.230.252 akcji serii E.
CPGROUP
Ostatni dzień notowań na GPW 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CPGROUP
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CPGROUP
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
CPGROUP
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
CPGROUP
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek