01:46 | GMT: 23:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CSY

Data
Spółka
Wydarzenie
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2019.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CSY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
CSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CSY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CSY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CSY
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
CSY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
CSY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CSY
Publikacja raportu za 2014 rok.
CSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CSY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CSY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CSY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CSY
Publikacja raportu za 2013 rok.
CSY
Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CSY
Ostatni dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CSY
Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CSY
Zakończenie zapisów na akcje serii C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
CSY
Przydział akcji serii C objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
CSY
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C.
CSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CSY
Ostatni dzień notowań 7.200.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CSY
Pierwszy dzień notowań 7.200.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CSY
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C.
CSY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CSY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
CSY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CSY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CSY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CSY
Publikacja raportu za 2012 rok.
CSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CSY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CSY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CSY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CSY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CSY
Publikacja raportu za 2011 rok.
CSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CSY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
CSY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CSY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CSY
WZA
CSY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CSY
Publikacja raportu za 2010 rok.
CSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CSY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CSY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek