02:26 | GMT: 00:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
CALATRAVA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CALATRAVA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CALATRAVA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CALATRAVA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CALATRAVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CALATRAVA
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną nową wspólną kadencję.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CALATRAVA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CALATRAVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CALATRAVA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
CALATRAVA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CALATRAVA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
CALATRAVA
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 WZA z dnia 11.05.2010 r., nr 5 WZA z dnia 30.07.2012 r., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CALATRAVA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
CALATRAVA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CALATRAVA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CALATRAVA
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CALATRAVA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CALATRAVA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CALATRAVA
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CALATRAVA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG i WIG-Poland.
CALATRAVA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz zmiany przeznaczenia akcji spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CALATRAVA
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii X.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CALATRAVA
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany przeznaczenia akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii V.
CALATRAVA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CALATRAVA
NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela, emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz zmian w statucie.
CALATRAVA
NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CALATRAVA
WZA
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CALATRAVA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
CALATRAVA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
CALATRAVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
CALATRAVA
NWZA
CALATRAVA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek