13:54 | GMT: 11:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CENTURION

Data
Spółka
Wydarzenie
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za 2019 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za 2018 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CENTURION
Publikacja raportu za 2017 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CENTURION
Publikacja raportu za 2016 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
CENTURION
Publikacja raportu za 2015 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CENTURION
Zakończenie zapisów na akcje serii D składanych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
CENTURION
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D składanych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CENTURION
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz zmiany statutu.
CENTURION
Publikacja raportu za 2014 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CENTURION
NWZA ws. m.in. zmiany Uchwały nr 19 WZA z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz zmiany statutu.
CENTURION
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Dąbrowie Górniczej i Zawoi, na zakup spółek Gama 2009 EOOD, Investcorp EOOD i Lumaro EOOD w Republice Bułgarii oraz na założenie spółki w Wielkiej Brytanii.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CENTURION
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu na NC, zmiany statutu oraz wyboru członków RN.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za 2013 rok.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CENTURION
Początek notowań spółki STERGAMES (SGM) pod nazwą CENTURION (CTF) w związku ze zmianą firmy.
CENTURION
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 NWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
CENTURION
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CENTURION
Publikacja raportu za 2012 rok.
CENTURION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 14/IV/2013 ZWZ z 10 kwietnia 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
CENTURION
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CENTURION
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CENTURION
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
CENTURION
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CENTURION
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CENTURION
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CENTURION
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek