01:07 | GMT: 23:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
CWPE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CWPE
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom RN oraz powołania w skład RN.
CWPE
Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CWPE
NWZA ws. odwołania i powołania w skład RN.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CWPE
NWZA ws. powołania w skład RN.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CWPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
CWPE
Publikacja raportu za 2016 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CWPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CWPE
Publikacja raportu za 2015 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CWPE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, E i F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CWPE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
CWPE
Publikacja raportu za 2014 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CWPE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CWPE
Publikacja raportu za 2013 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CWPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
CWPE
Publikacja raportu za 2012 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CWPE
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysków za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
CWPE
Publikacja raportu za 2011 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CWPE
Split akcji w stosunku 1:10.
CWPE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CWPE
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
CWPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
CWPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
CWPE
WZA
CWPE
Publikacja raportu za 2010 rok.
CWPE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CWPE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CWPE
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie rady nadzorczej.
CWPE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CWPE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CWPE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CWPE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CWPE
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
CWPE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek