19:33 | GMT: 17:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CIASTZKRA

Data
Spółka
Wydarzenie
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CIASTZKRA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmian w składzie osobowym RN.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2019 rok.
CIASTZKRA
Dzień pierwszego notowania na NC 5.177.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CIASTZKRA
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2018 rok.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2017 rok.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIASTZKRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CIASTZKRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
CIASTZKRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CIASTZKRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CIASTZKRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CIASTZKRA
Początek notowań spółki TABLEO (TAB) pod nazwą CIASTZKRA (CZK), w związku ze zmianą firmy.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CIASTZKRA
NWZA ws. połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A., zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
CIASTZKRA
NWZA ws. zmiany statutu obejmującej przedmiot działalności i siedzibę spółki oraz zmian osobowych w składzie RN.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2014 rok.
CIASTZKRA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2013 rok.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CIASTZKRA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2012 rok.
CIASTZKRA
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CIASTZKRA
NWZA ws. zamiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu na NC.
CIASTZKRA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za 2011 rok.
CIASTZKRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CIASTZKRA
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
CIASTZKRA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CIASTZKRA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek