00:43 | GMT: 22:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DATAWALK

Data
Spółka
Wydarzenie
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DATAWALK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DATAWALK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
DATAWALK
Dzień ostatniego notowania na GPW 457.548 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
DATAWALK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DATAWALK
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 525.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 70.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 167.000 akcji serii F, 220.000 akcji serii G, 71.500 akcji serii H, 207.000 akcji serii I, 470.000 akcji serii J, 355.000 akcji serii L, 250.000 akcji serii H, 320.000 akcji serii K oraz 457.548 praw do akcji serii M. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
DATAWALK
Zakończenie zapisów na akcje serii M od inwestorów instytucjonalnych.
DATAWALK
Zakończenie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej.
DATAWALK
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej oraz od inwestorów instytucjonalnych.
DATAWALK
Budowa księgi popytu na akcje serii M.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DATAWALK
NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DATAWALK
Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
DATAWALK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.
DATAWALK
Publikacja raportu za 2016 rok.
DATAWALK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
DATAWALK
Publikacja raportu za 2015 rok.
DATAWALK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DATAWALK
Dzień pierwszego notowania na NC 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DATAWALK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DATAWALK
Dzień pierwszego notowania na NC 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
DATAWALK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za 2014 r.
DATAWALK
Dzień pierwszego notowania na NC 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DATAWALK
Publikacja raportu za 2014 rok.
DATAWALK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DATAWALK
Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DATAWALK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz zmiany statutu.
DATAWALK
Publikacja raportu za 2013 rok.
DATAWALK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DATAWALK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
DATAWALK
Pierwszy dzień notowań na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DATAWALK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DATAWALK
Publikacja raportu za 2012 rok.
DATAWALK
NWZA ws. zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w RN.
DATAWALK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DATAWALK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DATAWALK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DATAWALK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DATAWALK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
DATAWALK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DATAWALK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek