02:09 | GMT: 00:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DEKPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DEKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DEKPOL
NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DEKPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DEKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DEKPOL
NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEKPOL
Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
DEKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,18 zł na akcję.
DEKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.
DEKPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DEKPOL
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
DEKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.
DEKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DEKPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DEKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DEKPOL
NWZA ws. powołania członka RN.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DEKPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
DEKPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DEKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DEKPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DEKPOL
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF oraz zmiany statutu.
DEKPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
DEKPOL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
DEKPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DEKPOL
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEKPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEKPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DEKPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DEKPOL
Ostatni dzień notowań na GPW 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DEKPOL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DEKPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
DEKPOL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
DEKPOL
Budowanie księgi popytu na akcje serii A i B. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy detalicznej.
DEKPOL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek