00:58 | GMT: 22:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DEVORAN

Data
Spółka
Wydarzenie
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEVORAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DEVORAN
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DEVORAN
Dzień pierwszego notowania na NC 14.233.603 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2016 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DEVORAN
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DEVORAN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DEVORAN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru oraz zmiany statutu.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2015 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DEVORAN
Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych).
DEVORAN
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
DEVORAN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
DEVORAN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DEVORAN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru oraz zmian składu RN.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DEVORAN
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DEVORAN
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DEVORAN
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
DEVORAN
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DEVORAN
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2013 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEVORAN
NWZA ws. upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego, scalenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DEVORAN
NWZA ws. kapitału docelowego, upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez spółkę w latach poprzednich oraz zmiany składu RN.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DEVORAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2012 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DEVORAN
Pierwszy dzień notowań na NC 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DEVORAN
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEVORAN
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w zamian za wkład niepieniężny.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DEVORAN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z prawem poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
DEVORAN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DEVORAN
WZA
DEVORAN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DEVORAN
Publikacja raportu za 2010 rok.
DEVORAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek