02:10 | GMT: 00:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
DASE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DASE
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DASE
Publikacja raportu za 2016 rok.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DASE
Publikacja raportu za 2015 rok.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DASE
Pierwszy dzień notowań na NC 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DASE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r. oraz korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały nr 10 NWZ z 17 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 16 ZWZ z 8 czerwca 2011 roku.
DASE
Publikacja raportu za 2014 rok.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DASE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC.
DASE
Publikacja raportu za 2013 rok.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DASE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
DASE
Publikacja raportu za 2012 rok.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DASE
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
DASE
Publikacja raportu za 2011 rok.
DASE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DASE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DASE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DASE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DASE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E.
DASE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DASE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DASE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek