11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DGA

Data
Spółka
Wydarzenie
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DGA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DGA
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
DGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. straty netto za rok obrotowy 2014 oraz połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DGA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DGA
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
DGA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DGA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DGA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013r, scalenia akcji, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 07.12.2011r oraz zmiany statutu.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DGA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DGA
NWZA ws. nabywania akcji własnych oraz zmian w statucie.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DGA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG i WIG-Poland.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DGA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DGA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DGA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
DGA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DGA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek