12:34 | GMT: 10:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DAMFINW

Data
Spółka
Wydarzenie
DAMFINW
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
DAMFINW
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za 2019 rok.
DAMFINW
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
DAMFINW
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za 2018 rok.
DAMFINW
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
DAMFINW
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DAMFINW
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DAMFINW
Scalenie akcji w stosunku 175:1.
DAMFINW
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DAMFINW
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DAMFINW
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji oraz zmiany statutu.
DAMFINW
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za 2017 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
DAMFINW
Dzień pierwszego notowania na NC 41.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DAMFINW
Początek notowań spółki FLYPL (FLY) pod nazwą DAMFINW (DIN), w związku ze zmianą firmy.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 lub przeznaczenia zysku, zmian w składzie RN oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
DAMFINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
DAMFINW
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
DAMFINW
Początek zapisów na akcje serii D.
DAMFINW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DAMFINW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku.
DAMFINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DAMFINW
Pierwszy dzień notowań na NC 20.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DAMFINW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DAMFINW
NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A oraz praw do akcji serii A do obrotu na NC.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DAMFINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DAMFINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DAMFINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DAMFINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DAMFINW
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DAMFINW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DAMFINW
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek