03:11 | GMT: 01:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DOMLEK

Data
Spółka
Wydarzenie
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DOMLEK
NWZA ws. powołania członka RN.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DOMLEK
NWZA ws. zmiany statutu.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DOMLEK
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 5/06/2016 WZA z dnia 25 czerwca 2016 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
DOMLEK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DOMLEK
Publikacja raportu za 2013 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DOMLEK
Pierwszy dzień notowań na NC 16.630 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DOMLEK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
DOMLEK
Publikacja raportu za 2012 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DOMLEK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DOMLEK
WZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2011 tj. za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych.
DOMLEK
Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DOMLEK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DOMLEK
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
DOMLEK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
DOMLEK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
DOMLEK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DOMLEK
WZA
DOMLEK
Publikacja raportu za 2010 rok.
DOMLEK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DOMLEK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DOMLEK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DOMLEK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DOMLEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DOMLEK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek