02:03 | GMT: 00:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DROZAPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DROZAPOL
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
DROZAPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
DROZAPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
DROZAPOL
NWZA ws. powołania członków RN.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DROZAPOL
NWZA ws. powołania członka RN.
DROZAPOL
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
DROZAPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
DROZAPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DROZAPOL
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
DROZAPOL
NWZA ws. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.
DROZAPOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DROZAPOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
DROZAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DROZAPOL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DROZAPOL
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DROZAPOL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DROZAPOL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DROZAPOL
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 WZA z 6 września 2011 r., scalenia akcji oraz zmiany statutu.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DROZAPOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DROZAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DROZAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DROZAPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DROZAPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DROZAPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DROZAPOL
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
DROZAPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DROZAPOL
Publikacja raportu za 2011 rok.
DROZAPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DROZAPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DROZAPOL
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, zmiany statutu oraz utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego.
DROZAPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
DROZAPOL
WZA
DROZAPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DROZAPOL
Publikacja raportu za 2010 rok.
DROZAPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek