15:58 | GMT: 13:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EASYCALL

Data
Spółka
Wydarzenie
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2019 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2018 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2017 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EASYCALL
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
EASYCALL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
EASYCALL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2016 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2015 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EASYCALL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EASYCALL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
EASYCALL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2014 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2013 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EASYCALL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok z zysku z lat przyszłych.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2012 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EASYCALL
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EASYCALL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
EASYCALL
Publikacja raportu za 2011 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EASYCALL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EASYCALL
WZA
EASYCALL
Publikacja raportu za 2010 rok.
EASYCALL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EASYCALL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EASYCALL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek