03:21 | GMT: 01:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ECERAMICS

Data
Spółka
Wydarzenie
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECERAMICS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
ECERAMICS
Publikacj skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ECERAMICS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ECERAMICS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z 18 marca 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru.
ECERAMICS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ECERAMICS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ECERAMICS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ECERAMICS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru oraz uzupełnienia składu RN.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ECERAMICS
Dzień pierwszego notowania na NC 17.000.000 akcji serii G i 1.475.000.005 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ECERAMICS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
ECERAMICS
NWZA ws. zmian w składzie RN zmiany statutu.
ECERAMICS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 10 WZA z dnia 10.06.2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na NC, zmian w składzie RN zmiany statutu.
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ECERAMICS
Początek notowań spółki GPFCAUSA (GPF) pod nazwą ECERAMICS (ECR), w związku ze zmianą firmy.
ECERAMICS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ECERAMICS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ECERAMICS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii I i J do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ECERAMICS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ECERAMICS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 oraz wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa.
ECERAMICS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ECERAMICS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ECERAMICS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ECERAMICS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECERAMICS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ECERAMICS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECERAMICS
WZA
ECERAMICS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ECERAMICS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ECERAMICS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
ECERAMICS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ECERAMICS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
ECERAMICS
NWZA
ECERAMICS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ECERAMICS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.


«Powrót do terminarza spółek