01:57 | GMT: 23:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
EFH

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EFH
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EFH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności przez spółkę.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EFH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EFH
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały WZA nr 22/2014 z dnia 30.06.2014 r., obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EFH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EFH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, kontynuacji działalności, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EFH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
EFH
NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EFH
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EFH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EFH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EFH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EFH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EFH
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
EFH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFH
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
EFH
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EFH
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EFH
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EFH
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany oznaczenia akcji i połączenia (scalenia) akcji.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EFH
NWZA ws. ustalania liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EFH
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EFH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EFH
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EFH
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EFH
WZA
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EFH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EFH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
EFH
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, L i M.
EFH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek