02:57 | GMT: 00:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EFIXDM

Data
Spółka
Wydarzenie
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
EFIXDM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.
EFIXDM
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w RN oraz przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na NC.
EFIXDM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2018 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2017 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EFIXDM
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EFIXDM
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2016 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EFIXDM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2015 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EFIXDM
Pierwszy dzień notowań na NC 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EFIXDM
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany § 1 ust 8 uchwały Nr 6/2011 NWZA z 01 września 2011 roku, zmiany § 1 ust 8 uchwał nr 19/2015 i 20/2015 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H i J z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2014 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EFIXDM
Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 27.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EFIXDM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EFIXDM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
EFIXDM
Publikacja raportu za 2013 rok.
EFIXDM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFIXDM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFIXDM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EFIXDM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek