01:44 | GMT: 23:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ELKOP

Data
Spółka
Wydarzenie
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
ELKOP
Split akcji w stosunku 1:4.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za 2019 rok.
ELKOP
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ELKOP
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ELKOP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 265.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ELKOP
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za 2018 rok.
ELKOP
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELKOP
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
ELKOP
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ELKOP
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ELKOP
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej oraz uchylenia uchwał NWZ z 03.01.2018r.
ELKOP
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
ELKOP
Split akcji w stosunku 1:50.
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELKOP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ELKOP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ELKOP
Publikacja raportu za 2017 rok.
ELKOP
NWZA ws. zmian w składzie RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą 6 NWZ z 28 grudnia 2016r., połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ELKOP
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELKOP
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
ELKOP
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ELKOP
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ELKOP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ELKOP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
ELKOP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za 2016 rok.
ELKOP
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r.
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
ELKOP
Publikacja raportu za 2015 rok.
ELKOP
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S.A. (podział przez wydzielenie).
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ELKOP
Publikacja raportu za 2014 rok.
ELKOP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ELKOP
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ELKOP
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ELKOP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ELKOP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ELKOP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ELKOP
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELKOP
Scalenie akcji w stosunku 7:1.
ELKOP
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ELKOP
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ELKOP
NWZA ws. m. in. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 24 WZA z dnia 27.06.2012 r oraz zmiany statutu.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ELKOP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
ELKOP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
ELKOP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ELKOP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ELKOP
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ELKOP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ELKOP
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na połączenie ze spółkami zależnymi ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, "El-Eko Systems" SA w Chorzowie oraz Investment Friends Development SA w Płocku, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ELKOP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ELKOP
WZA
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ELKOP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ELKOP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG.


«Powrót do terminarza spółek