20:05 | GMT: 18:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EMONT

Data
Spółka
Wydarzenie
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2019 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EMONT
NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2018 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2017 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2016 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EMONT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2015 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EMONT
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
EMONT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
EMONT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osigniętego w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2014 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EMONT
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
EMONT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
EMONT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
EMONT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EMONT
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2012 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EMONT
WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2011 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EMONT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EMONT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMONT
WZA
EMONT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
EMONT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EMONT
Publikacja raportu za 2010 rok.
EMONT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek