01:46 | GMT: 23:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EMTASIA

Data
Spółka
Wydarzenie
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMTASIA
Początek notowań spółki PRIME (PMT) pod nazwą EMTASIA (EMA) w związku ze zmianą firmy.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
EMTASIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EMTASIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EMTASIA
Dzień pierwszego notowania na NC 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EMTASIA
Dzień pierwszego notowania na NC 288.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMTASIA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMTASIA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
EMTASIA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EMTASIA
Publikacja raportu za 2014 rok.
EMTASIA
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
EMTASIA
Początek notowań spółki CERTUS (CCA) pod nazwą PRIME (PMT), w związku ze zmianą firmy.
EMTASIA
Pierwszy dzień notowania na NC 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 58.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EMTASIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EMTASIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EMTASIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMTASIA
NWZA ws. zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMTASIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EMTASIA
Pierwszy dzień notowania na NC 1.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMTASIA
Ostatni dzień notowania na NC 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMTASIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMTASIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E i F oraz PDA serii E i F oraz ich dematerializację, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A oraz ich dematerializację, powołania członka RN i zmiany statutu.
EMTASIA
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMTASIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.


«Powrót do terminarza spółek