02:22 | GMT: 00:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EMMERSON

Data
Spółka
Wydarzenie
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EMMERSON
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
EMMERSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMMERSON
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EMMERSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
EMMERSON
Publikacja raportu za 2012 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EMMERSON
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmian w składzie RN.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EMMERSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EMMERSON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
EMMERSON
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za 2011 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EMMERSON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EMMERSON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMMERSON
NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EMMERSON
WZA
EMMERSON
Publikacja raportu za 2010 rok.
EMMERSON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EMMERSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EMMERSON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EMMERSON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
EMMERSON
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EMMERSON
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
EMMERSON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek