09:13 | GMT: 07:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EMPERIA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EMPERIA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
EMPERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.
EMPERIA
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
EMPERIA
Dzień wykupu akcji spółki przez Maxima Grupe po cenie 100 zł za akcję.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMPERIA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EMPERIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
EMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
EMPERIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
EMPERIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMPERIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EMPERIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.978 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od spółek zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EMPERIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
NWZA ws. umorzenia 900.219 akcji nabytych przez spółkę i obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 900.219 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, upoważnienia RN do ustalenia jednolitego tekstu statutu oraz użycia kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.527 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EMPERIA
NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
EMPERIA
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
EMPERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
EMPERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
EMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.976 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
NWZA ws. m.in. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.428 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EMPERIA
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMPERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMPERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMPERIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EMPERIA
Wypłata dywidendy 0,93 zł na akcję.
EMPERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
EMPERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
EMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EMPERIA
NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EMPERIA
NWZA ws. zmiany statutu.
EMPERIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, likwidacji struktury spółek zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami i in.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EMPERIA
Wypłata dywidendy 56,41 zł na akcję.
EMPERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 56,41 zł na akcję.
EMPERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 56,41 zł na akcję.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EMPERIA
WZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty, dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
EMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EMPERIA
NWZA ws. dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 dot. Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EMPERIA
Wypłata dywidendy 2,63 zł na akcję.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EMPERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,63 zł na akcję.
EMPERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,63 zł na akcję.
EMPERIA
WZA
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
EMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
EMPERIA
NWZA ws. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek