18:05 | GMT: 16:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ENERGA

Data
Spółka
Wydarzenie
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENERGA
NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
ENERGA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
ENERGA
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA z 7 zł na 8,35 zł za sztukę.
ENERGA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ENERGA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ENERGA
NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającej na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1000 MWe.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENERGA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez ENERGA-OPERATOR SA.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENERGA
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
ENERGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
ENERGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENERGA
NWZA ws. zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENERGA
Wypłata dywidendy 0,49 zł na akcję.
ENERGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,49 zł na akcję.
ENERGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,49 zł na akcję.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ENERGA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ENERGA
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
ENERGA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ENERGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
ENERGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ENERGA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENERGA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie składników aktywów trwałych, zmiany regulaminu WZA oraz zmiany statutu.
ENERGA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG30.
ENERGA
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
ENERGA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
ENERGA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ENERGA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENERGA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ENERGA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ENERGA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie obligacji długoterminowych emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ENERGA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ENERGA
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
ENERGA
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
ENERGA
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
ENERGA
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ENERGA
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
ENERGA
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek