10:49 | GMT: 08:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EUROCENT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EUROCENT
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
EUROCENT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.
EUROCENT
Publikacja raportu za 2017 rok.
EUROCENT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EUROCENT
NWZA ws. zmian statutu, wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) oraz powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
EUROCENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2016.
EUROCENT
Publikacja raportu za 2016 rok.
EUROCENT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
EUROCENT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROCENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EUROCENT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za 2014 rok.
EUROCENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUROCENT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUROCENT
Publikacja raportu za 2013 rok.
EUROCENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EUROCENT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
EUROCENT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EUROCENT
Pierwszy dzień notowań na NC 540.000 akcji serii B, 82.500 akcji serii C, 272.710 akcji serii D i 69.740 akcji serii E.
EUROCENT
Ostatni dzień notowań na NC 69.740 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EUROCENT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek