01:24 | GMT: 23:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ERS

Data
Spółka
Wydarzenie
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ERS
Publikacja raportu za 2019 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ERS
Publikacja raportu za 2018 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ERS
Publikacja raportu za 2017 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
ERS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ERS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ERS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ERS
NWZA ws. sprzedaży nieruchomości.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ERS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ERS
NWZA ws. zmiany statutu.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ERS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
ERS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ERS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ERS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
ERS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ERS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ERS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ERS
NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i C oraz ich dematerializację.
ERS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ERS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
ERS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ERS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek