02:40 | GMT: 00:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EUROTEL

Data
Spółka
Wydarzenie
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,90 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2014.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EUROTEL
NWZA ws. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2013.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EUROTEL
NWZA ws. zmiany statutu.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EUROTEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2012.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EUROTEL
WZA ws. m.in. podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2011, określenia daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
EUROTEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EUROTEL
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 czerwca 2011 w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EUROTEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EUROTEL
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
EUROTEL
WZA
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EUROTEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek