12:27 | GMT: 10:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EVEREST

Data
Spółka
Wydarzenie
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EVEREST
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EVEREST
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EVEREST
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
EVEREST
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EVEREST
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz kontynuacji działalności spółki.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EVEREST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.700.000 akcji serii A, 3.300.000 akcji serii B, 3.000.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii F, 180.000 akcji serii G, 235.294 akcje serii H, 3.000 akcji serii H1.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EVEREST
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EVEREST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
EVEREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EVEREST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIG Limited.
EVEREST
Początek notowań spółki WDMCP (WDC) pod nazwą EVEREST (EVE), w związku ze zmianą firmy.
EVEREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014.
EVEREST
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EVEREST
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.


«Powrót do terminarza spółek