09:27 | GMT: 07:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EZO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EZO
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EZO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
EZO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EZO
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EZO
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EZO
NWZA ws. powołania członków RN.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EZO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EZO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EZO
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EZO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanawianie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji emitowanych przez spółkę.
EZO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EZO
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EZO
Pierwszy dzień notowań na NC 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EZO
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EZO
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EZO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EZO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EZO
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EZO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EZO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EZO
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EZO
Pierwszy dzień notowań na NC 130.712 akcji serii B oraz 425.777 akcji serii G.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EZO
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EZO
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
EZO
Publikacja raportu za 2011 rok.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EZO
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EZO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EZO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EZO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EZO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EZO
NWZA ws. zmian w statucie.
EZO
WZA
EZO
Publikacja raportu za 2010 rok.
EZO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EZO
NWZA ws. przyjęcia programu opcji managerskich oraz zmian w statucie.
EZO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EZO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek