10:02 | GMT: 08:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FIGENE

Data
Spółka
Wydarzenie
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FIGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FIGENE
NWZA ws. zmiany uchwały nr 11 NWZ z 31 lipca 2019, zmiany statutu, przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów spółki i spółek zależnych, kadry zarządzające oraz kluczowych pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii M, z pozbawieniem prawa poboru.
FIGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FIGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
FIGENE
NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 NWZ z 10 grudnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J1 i J2 z pozbawieniem prawa poboru, przyjęcia założeń programu motywacyjnego, zmiany statutu, pokrycia strat z lat ubiegłych, zatwierdzenia nowego Regulaminu RN.
FIGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
FIGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FIGENE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i G z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR oraz MSSF, ustalenia liczby członków RN oraz zmian statutu.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za 2017 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
FIGENE
Publikacja raportu za 2016 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
FIGENE
Publikacja raportu za 2015 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
FIGENE
Publikacja raportu za 2014 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FIGENE
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych akcji w drodze emisji akcji zwykłych serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FIGENE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
FIGENE
Publikacja raportu za 2013 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FIGENE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
FIGENE
Publikacja raportu za 2012 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FIGENE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FIGENE
Publikacja raportu za 2011 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FIGENE
WZA
FIGENE
Publikacja raportu za 2010 rok.
FIGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FIGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FIGENE
NWZA


«Powrót do terminarza spółek