01:17 | GMT: 23:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FINHOUSE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FINHOUSE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem prawa poboru, istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, powołania członków RN.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2017 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2016 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2015 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2014 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2013 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FINHOUSE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2012 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FINHOUSE
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2011 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FINHOUSE
WZA
FINHOUSE
Publikacja raportu za 2010 rok.
FINHOUSE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FINHOUSE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FINHOUSE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FINHOUSE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek