01:00 | GMT: 23:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
FMG

Data
Spółka
Wydarzenie
FMG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FMG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FMG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
FMG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FMG
NWZA ws. zmian statutu.
FMG
NWZA ws. połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą.
FMG
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FMG
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
FMG
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
FMG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
FMG
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FMG
Publikacja raportu za 2018 rok.
FMG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FMG
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
FMG
Scalenie akcji w stosunku 193:1.
FMG
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FMG
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FMG
NWZA ws. połączenia spółki pod firmą ADM Factory Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.
FMG
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FMG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2017 oraz scalenia (połączenia) akcji.
FMG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FMG
Publikacja raportu za 2017 rok.
FMG
NWZA ws. uchylenia niektórych uchwał NWZ z 25 października 2017, zmian statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
FMG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FMG
NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
FMG
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
FMG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2016 oraz pokrycia straty z lat poprzednich.
FMG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FMG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FMG
Początek notowań spółki PSG (PSG) pod nazwą FMG (FMG), w związku ze zmianą firmy.
FMG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
FMG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2015.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FMG
NWZA ws. odwołania oraz powołania członków RN.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FMG
Początek notowań spółki TPH (TPH) pod nazwą PSG (PSG), w związku ze zmianą firmy.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FMG
NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
FMG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2014.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FMG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
FMG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FMG
Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
FMG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.216.102 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FMG
Ostatni dzień notowań na GPW 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FMG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
FMG
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 2.216.102 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
FMG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
FMG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FMG
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
FMG
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FMG
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii E.
FMG
Początek budowania księgi popytu na akcje serii E.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
FMG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2012.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FMG
NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
FMG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz zmiany statutu.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FMG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FMG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FMG
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FMG
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FMG
WZA
FMG
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FMG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FMG
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek