09:21 | GMT: 07:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FORTE

Data
Spółka
Wydarzenie
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FORTE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FORTE
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FORTE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FORTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FORTE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.685 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
FORTE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
FORTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FORTE
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
FORTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FORTE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FORTE
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
FORTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FORTE
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
FORTE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FORTE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FORTE
Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
FORTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FORTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FORTE
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FORTE
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FORTE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FORTE
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE
WZA
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FORTE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FORTE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
FORTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek