03:03 | GMT: 01:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GENOMED

Data
Spółka
Wydarzenie
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
GENOMED
Publikacja raportu za 2019 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GENOMED
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GENOMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
GENOMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GENOMED
Publikacja raportu za 2018 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GENOMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na działalność konkurencyjną członka RN oraz zmiany statutu.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GENOMED
NWZA ws. zmiany statutu.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GENOMED
Publikacja raportu za 2017 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
GENOMED
Publikacja raportu za 2016 rok.
GENOMED
Dzień pierwszego notowania na NC 35.916 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 oraz zmiany statutu.
GENOMED
Publikacja raportu za 2015 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GENOMED
Publikacja raportu za 2014 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r oraz zmiany statutu.
GENOMED
Publikacja raportu za 2013 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GENOMED
NWZA ws. zmiany funkcji członka zarządu na funkcję prezesa zarządu.
GENOMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
GENOMED
Publikacja raportu za 2012 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GENOMED
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podziału akcji imiennych serii A na akcje imienne serii A1 oraz A2 oraz zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela.
GENOMED
Publikacja raportu za 2011 rok.
GENOMED
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GENOMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GENOMED
WZA
GENOMED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GENOMED
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek